top of page

Ukrainian Bible: Ecclesiastes - Українська Біблія 21 Еклезіаст

Updated: Oct 3, 2022


Video from Bible and a Bicycle


"Еклезіаст, написаний бл. 450–200 рр. до н.е., є одним із Кетувім єврейської Біблії та однією з книг «Премудрості» християнського Старого Завіту. Назва, яка зазвичай використовується в англійській мові, є латинською транслітерацією грецького перекладу єврейського слова קֹהֶלֶת. Ecclesiastes written c. 450–200 BCE, is one of the Ketuvim of the Hebrew Bible and one of the "Wisdom" books of the Christian Old Testament. The title commonly used in English is a Latin transliteration of the Greek translation of the Hebrew word קֹהֶלֶת." from video introduction


#extarordinarygod

4 views0 comments
bottom of page