top of page

Ukrainian Bible: Acts - Українська Біблія 44 Дії

Updated: Oct 3, 2022"Діяння апостолів — п'ята книга Нового Завіту; у ньому розповідається про заснування християнської церкви та поширення її послання в Римській імперії. Дії та Євангеліє від Луки складають твір, що складається з двох частин, Лука–Дії, написаний тим самим анонімним автором. The Acts of the Apostles is the fifth book of the New Testament; it tells of the founding of the Christian Church and the spread of its message to the Roman Empire. Acts and the Gospel of Luke make up a two-part work, Luke–Acts, by the same anonymous author." from video introduction


1 view0 comments
bottom of page